MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2017
 • Ajit Kumar Bishoyi
 • Akash Raj Sinha
 • Akash TS
 • Anamika Khari
 • Ankit Gupta
 • Arijit Mukherjee
 • Basudev Behera
 • Braja Kishor Saha
 • Charu Singh
 • Chinmay Krishnakumar Kamale
 • Geetanjali Ekka
 • Karan Sharma
 • Maroof Athar Hashmi
 • Moulisubhro Dutta
 • Nikhil Pahelkar
 • Papiya Banik
 • Sabyasachi Chakrabarty
 • Sayantan Ghosh
 • Shivam Sharma
 • Subham Midya
 • Tanaya Deb Mallik
 • Tanya Joshi
 • Kshipra Naik
 • Man Mohan Soni

Total : 24 (Passed out)