MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2011
 • Anil Birla
 • Terse Vishram Laxman
 • Ameya Vinod Prabhakar
 • Prashanti Patel
 • Singam Amarnath Ram
 • Pandav Chakma
 • Gulshan
 • Thorat Ketan Vilas
 • Priyank Singhvi
 • Mohd Wasif Khan
 • Sneha Soni
 • Praveen Kumar
 • Surendra Kumar Verma
 • Alok Kumar Mishra
 • Mohd Saif
 • Rajat Sharma
 • Amresh Kumar
 • Ram Krishn Gupta
 • Arpit Katiyar
 • Sachendra Kumar
 • Manali Khandelwal
 • Ankita Jindal
 • Sandeep Kumar
 • Robin Kumar
 • Pritha Aggarwal

Total : 25