MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2019
 • Mahima Badhan
 • Arun Prasad N
 • Prabhat Kumar Bara
 • Diksha Verma
 • Manisha Byakodi
 • Ayush
 • Vedika Shrirang Choudhari
 • Asheem Mishra
 • Soujanya
 • Nisha Kumari
 • Afrah Aboo
 • Dileep Mukkera
 • Satyam Rathore
 • Rashmi
 • Raghavendhran RM
 • Deepshikha
 • Bhupender Kumar Lawa
 • Kalpataru Jena
 • Sagata Das
 • Akash Bansal
 • Teji Shenne
 


 Total : 21