MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2017
 • Abdoulie A Jallow
 • Aishani Patnaik
 • Aniruddha Mundhada
 • Anuprita Bapat
 • B Pranav Kumar
 • BVSS Pavan Kumar Kotha
 • D V Srikanth
 • Gajendra Singh
 • Garima Tandon
 • Ivy Bhattacharya
 • Jidev PK
 • Kaviya M
 • Lokesh M
 • Nikhil Sonavane
 • Omkar Sudhir Mhatre
 • Parvathy
 • Pushpita Sarker
 • Ramesh Bagra
 • Riddha Manna
 • SSL Keerthi
 • Sahar Almahfouz Nasser
 • Sandeep C
 • Sayantani Roy
 • Sumanth Kashyap Aluru
 • Surendra kumar Lodhi
 • Sushant Sawant
 


 Total : 26