MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2008
 • Amitkumar Bhupendrakumar Shah
 • Anant Jigar Shah
 • Ankita Thakur
 • Dhirenkumar Keshavlal Sonara
 • Gauri Vinay Vasudha Paranjape
 • Janak Prasad
 • Joaquim Ignatious Monteiro
 • Mahendra Singh Thakur
 • Mithun P
 • Narender Naik Dharamsoth
 • Neha Prafulbhai Vithani
 • Nishu Goyal
 • Parind Mahendrakumar Desai
 • Rahul Lakhawat
 • Rekha Rani
 • Sanketkumar Vinodkumar Solanki
 • Shailendra Singh Rao
 • Shriniwas Shantkumar Yeramwar
 • Sunil Kumar R Dhanawath
 • Suresh Kumar Guttimukla
 • Swapnil Kewalram Mohurle

 

 
Total : 21